8
49
69
68

Kadra pedagogiczna

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ IV LO Puławy w roku szkolnym 2019/2020

 • Wiesław Smyrgała  - dyrektor szkoły
 • Beata Respondowska - wicedyrektor​ ds. CKU

Wychowawcy klas:

 • Rozenkiewicz Monika - wychowawca klasy I P
 • Pasieczna Justyna - wychowawca klasy I G
 • Stefaniak Teresa  - wychowawca klasy II
 • Wiejak Wojciech - wychowawca klasy III

Nauczyciele przedmiotów:

 • Abramczyk Magdalena – wychowanie fizyczne – klasa I P
 • Białas Henryka – fizyka – klasy  I P, I G
 • Grabowski Andrzej – edukacja dla bezpieczeństwa – klasa I P
 • Kulikowska Joanna – plastyka – klasa  I P
 • Kulikowska Joanna – Wiedza o kulturze – klasa  I G
 • Massalska Emilia – religia - klasy  I P, I G, II, III
 • Matej Anna - informatyka - klasy  I P, I G (do 4.11.2019)
 • Nogowski Adam - informatyka - - klasy  I P, I G (od 4.11.2019)
 • Pasieczna Justyna - język polski - klasy  I P, I G, II  
 • Respondowska Beata – geografia - klasy  I P, I G
 • Rozenkiewicz Monika -  matematyka – klasy  I P, I G, II, III
 • Skawińska Baj Ewa – biologia - klasa I G
 • Skawińska Baj Ewa - chemia -  klasa I G
 • Stasiak Grażyna – język polski -  klasa III
 • Stefaniak Teresa – biologia – klasy  I P, II, III
 • Stefaniak Teresa - chemia - klasa  I P
 • Sułek Pelagia - podstawy przedsiębiorczości-  klasa I G
 • Walendziak Michał – zajęcia sportowe - klasy   I G, II, III
 • Wiejak Wojciech –  historia - klasy  I P, I G,
 • Wiejak Wojciech - WOS – klasa III   
 • Wiejak Wojciech - Historia i społeczeństwo - klasy  II, III
 • Wiśniewska Justyna – język niemiecki – klasy  I P, I G, II, III
 • Wiśniewska Justyna - WOS - klasy  I P, I G
 • Zawadzka Magdalena – język angielski – klasy  I P, I G, II, III
 • Zjawiony Grzegorz – wychowanie fizyczne - klasy I G, II, III  (do 31.12.2019)