Komunikaty

 wyniki matur dostępne od 4 lipca 2019 na stronie OKE

MATURY POPRAWKOWE

Informujemy, iż do dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek) należy złożyć  Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i uzupełnienie Oświadczenia oraz dostarczenie do szkoły (zał. 7a w PDF lub w Word )


REKRUTACJA do szkoły

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami do klasy I po gimnazjum i po szkole podstawowej.
Zapraszamy do naszej szkoły!

Szanowni Państwo,
Z przyczyn od nas niezależnych nie możemy opublikować i umieścić  listy osób przyjętych do IV LO.
Te informacje udzielamy w sekretariacie szkoły w godz. 8:0-15:00.

regulamin rekrutacji, harmonogram, terminy testów sprawnościowych oraz inne informacje dla kandydatów do szkoły - w zakładce REKRUTACJA


BURSA SZKOLNA
Uczniowie spoza Puław mają możliwość mieszkania w bursie szkolnej, która mieści się w tym samym budynku. Więcej informacji na stronie Bursy Szkolnej RCKU


INFORMUJEMY, że ...
w dniach 3, 5 i 9 kwietnia 2019 wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzali w naszej szkole badania ewaluacyjne


A to już było: