8
49
69
68

Odbiór świadectw

  Dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach informuje, że świadectwa dojrzałości będą wydawane absolwentom  w dniu 11 sierpnia 2020 od godz. 9:00 do godz.11:00 w następującym porządku:

- w godz. 9:00-10:00 przychodzą absolwenci, którzy mieli w dzienniku numer 1- 9

- w godz.10:00-11:00 przychodzą absolwenci, którzy mieli w dzienniku numer 10-17

W trakcie odbierania dokumentów absolwenci muszą mieć na twarzy maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe oraz własny długopis.

UWAGA!
Prosimy nie zbierać się w grupach i zachować bezpieczny odstęp 1,5m-2,0m między sobą.
Przed odebraniem świadectwa należy zdezynfekować ręce.

W sytuacji braku możliwości odbioru świadectwa dojrzałości w dniu 11.08.2020 proszę o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia terminu odebrania dokumentu.