Rekrutacja do IV O

REKRUTACJA do IV LO w Puławach

Obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Zarządzeniu Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2020/2021 .

Rekrutacja do szkoły odbywa się elektronicznie

(lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

 


Test sprawnościowy - szczegóły podamy w późniejszym terminie

Należy dołączyć deklarację i oświadczenie dotyczące testu sprawnościowego - druk do pobrania [w PDF] [w Word]