Rekrutacja do liceum

IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach informuje, że na rok szkolny 2019/2020 odbywa się nabór do klasy I: 

 • klasa sportowa (piłka ręczna dla dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, inne dyscypliny sportu, w tym siatkówka, lekkoatletyka)
 • klasa politologiczna  - nauka w oddziale umożliwi nabycie wiedzy politologicznej oraz umiejętności pozwalające na jej wykorzystanie w życiu społecznym i zawodowym

Szkoła funkcjonuje od 1 września 2015, kiedy to utworzona została jedna klasa sportowa z podziałem na dziewczęta i chłopców, realizująca oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 7-godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe. Wiodące dyscypliny to:

 • piłka ręczna dziewcząt, piłka ręczna chłopców
 • piłka nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców.

REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020

   

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - był 16 kwietnia 2019 (wt) - godz.15:00

Klasa sportowa będzie realizowała program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym. Planujemy klasę z rozszerzeniami:

 • biologia, geografia, jęz.angielski oraz w zakresie podstawowym jęz. niemiecki

W klasie pierwszej realizowana jest podstawa programowa według programów obowiązujących we wszystkich szkołach. Wyboru rozszerzeń uczniowie dokonują pod koniec klasy pierwszej.

LOKALIZACJA SZKOŁY:

Szkoła jest jednostką organizacyjną Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego [RCKU] przy ul. C.K. Norwida 8A- lokalizacja szkoły na planie miasta [obejrzyj]

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązują wszystkie terminy z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej, Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi do testu sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydanego przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

OFERUJEMY:

 • doskonalenie umiejętności sportowych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerów
 • grę w niższych ligach juniorskich
 • doskonałe warunki do uprawiania dyscyplin sportowych (siłownia, orlik, hala sportowa ZST)
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego
 • możliwość bezpłatnych obiadów dla uczniów z Puław oraz dojeżdżających do szkoły
 • do 50% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej dla uczniów spoza Puław
 • szkoła bez opłat czesnego
 • wsparcie w planowaniu kariery zawodowej
 • bezpieczną i przyjazną atmosferę nauki (nowe klasoprasownie, sala komputerowa)
 • monitoring