Rok szkolny 2019/2020

 

uroczystości szkolne, wycieczki, akcje itd.
czyli po prostu z życia naszej szkoły ...

 

 

Prosimy o przekazywanie wychowawcom tekstów i fotografii ze szkolnych wydarzeń do zamieszczenia na stronie szkoły.

2 września 2019 (pn) - rozpoczęcie roku szkolnego

To już piąty rok istnienia szkoły. O godz.8:00 była msza św. w intencji nowego roku szkolnego w pobliskim kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Natomiast godz. 10:00 licznie zgromadzeni uczniowie wypełnili pomieszczenie auli. Dzięki reformie oświaty w tym roku utworzono dwie klasy pierwsze: Ip po podstawówce oraz Ig po gimnazjum.

Pan dyrektor Wiesław Smyrgała powitał wszystkich zebranych, przedstawił kadrę pedagogiczną oraz specyfikę szkoły. Następnie uczniowie rozeszli się do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkania ze swoimi wychowawcami. Okazało się, że od tego roku będzie w szkole obowiązywać dziennik elektroniczny, do którego będą mieć dostęp uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni. Trzeba tylko podać w sekretariacie lub swoim wychowawcom adresy mailowe, niezbędne do logowania. [FOTO]


Poprzednie lata szkolne 

przeniesione do  Archiwum z życia szkoły  >> [czytaj]