8
49
69
68

IV LO Puławy

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2019/2020
dla IV LO w Puławach

Uwaga!
Wprowadzono zmiany w kalendarzu roku szkolnego z powodu zmiany terminu egzaminów maturalnych
- w dniach 4-6 maja będą lekcje według planu tygodniowego

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

Statut IV LO

STATUT IV LO - wersja z dnia  22.11.2019 [wersja PDF]  [wersja Word]

 

STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Puławach

Spis treści

PODSTAWA PRAWNA:. 2

PREAMBUŁA.. 3

ROZDZIAŁ I. 4

Postanowienia ogólne. 4

2015.2016

Rok szkolny 2015/2016

2016.2017

Rok szkolny 2016/2017


1 września 2016 (cz) - rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w naszej szkole:

Galeria-poprzedni rok szkolny

Rok szkolny 2015/2016

GALERIA [wszystkie foto]

 

Dzwonki

DZWONKI
Lp godz.