8
49
69
68

Wyniki rekrutacji na r.sz.2021/2022

Nadal przyjmujemy chętnych do klas wyższych. Mamy wolne miejsca w klasie trzeciej po gimnazjum i po podstawówce.
Do klasy I i II nie mamy już wolnych miejsc

 

TEST-MECZ piłki nożnej

W dniu 9 sierpnia 2021 (pn) -godz.12:00 odbył się Test-mecz piłki nożnej na stadionie MOSiR przy ul. Hauke-Bosaka 1 w Puławach. Trener - Michał Walendziak
Tego dnia o godz. 14:30 - odbył się
test sprawnościowy - ostatni termin obowiązkowego testu.

Uwaga!

Nie publikujemy list przyjętych do wyższych klas. W tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły osobiście lub tel: (81) 886 37 05 lub tel. 604 054 709.
Mamy wolne miejsca do klas I, II i III, więc nadal trwa rekrutacja w wersji papierowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej (sportowej) z dodatkowymi zajęciami dla przyszłych vlogerów odbywa się już tylko w wersji papierowej. Sekretariat czynny w dni robocze w  godz.8-14.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

 •  I termin rekrutacji: 7 czerwca (pn) - godz. 14:30 lub 1 lipca - godz. 14:30
 • II termin rekrutacji: 9 sierpnia - godz. 14:30

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • od 17 do 31 maja 2021 - wniosek o przyjęcie do naszej szkoły wraz z dokumentami -  do klasy sportowej z fakultetem vlogersko-radiowym 
 • od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 - dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 • 22 lipca 2021  - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 2 sierpnia 2021  - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 
 • od 23 do 30 lipca 2021 -  składanie potwierdzeń woli przyjęcia (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych),w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one wcześniej dostarczone
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021  do godz. 15.00.
  • należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu i  złożyć wymagane zaświadczenie lub orzeczenie nie później niż do 24 września 2021
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w naszej szkole
 • Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające
  (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

więcej o rekrutacji do szkoły ]

[ Regulamin rekrutacji ]

IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach informuje, że na rok szkolny 2021/2022 odbywa się nabór do klasy pierwszej 

 • klasa sportowa  dla dziewcząt i chłopców w dyscyplinach - piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna lekkoatletyka, sporty walki

Szkoła funkcjonuje od 1 września 2015. W klasach sportowych realizowane jest oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 7-godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe  z wybranych dyscyplin sportowych.

Klasa sportowa będzie realizowała program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym:

 • z rozszerzeniami: biologia, WOS, jęz.angielski
 • w zakresie podstawowym: jęz. niemiecki

W klasie pierwszej realizowana jest podstawa programowa według programów obowiązujących we wszystkich 4-letnich liceach ogólnokształcących.. 

 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY  

W związku z ograniczeniami z powodu Covid-19 w 2021 r. nie organizowaliśmy tzw. dnia otwartego. 
Na stronie i na szkolnym Facebooku są dostępne linki do filmiku i do radiowego spotu reklamowego.

        

Dodatkowo w dniu 30 maja 2021 odbył się piknik promocyjny na placu przed szkołą. Wkrótce zamieścimy relację z tego wydarzenia.

LOKALIZACJA SZKOŁY

Szkoła jest jednostką organizacyjną Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego [RCKU] przy ul. C.K. Norwida 8A. Otoczona jest terenami sportowo-rekreacyjnymi sąsiednich szkół: I LO im. ks. A.J.Czartoryskiego, Zespołu szkół Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych. Wokół szkoły jest dużo zieleni i pięknie utrzymane klomby.
Dojazd: uliczką osiedlową od strony ul. C.K.Norwida (trzeba wjechać przy osiedlowym targowisku)
Lokalizacja szkoły na planie miasta [obejrzyj]

W budynku IV LO w weekendy odbywają się zajęcia szkoły dla dorosłych (LO dla dorosłych, Szkoła Policealna w zawodach: technik administracji, technik bhp, florysta) 

OFERUJEMY...

 • doskonalenie umiejętności sportowych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerów
 • grę w ligach juniorskich i seniorskich
 • doskonałe warunki do uprawiania dyscyplin sportowych (siłownia, orlik, hala sportowa ZST)
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego
 • możliwość bezpłatnych obiadów dla uczniów z Puław oraz dojeżdżających do szkoły
 • do 50% zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej dla uczniów spoza Puław (bursa znajduje się w tym samym budynku co szkoła)
 • szkoła bez opłat czesnego
 • wsparcie w planowaniu kariery zawodowej
 • bezpieczna i przyjazna atmosfera nauki (sale lekcyjne nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, sala komputerowa)
 • monitoring i wejście do szkoły na kartę magnetyczną
Tags: