wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

2020.2021

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ IV LO Puławy w roku szkolnym 2020/2021
od 1 września 2020

 • Wiesław Smyrgała  - dyrektor szkoły
 • Anna Matej - wicedyrektor​ ds. CKU

Wychowawcy klas:

 • Wiejak Wojciech - wychowawca klasy I
 • Rozenkiewicz Monika - wychowawca klasy II P
 • Stasiak Grażyna - wychowawca klasy II G
 • Stefaniak Teresa  - wychowawca klasy III

Nauczyciele przedmiotów:

 • Abramczyk Magdalena – wychowanie fizyczne – klasa I , IIP, IIG
 • Abramczyk Mariusz – wychowanie fizyczne - klasa III (do stycznia)
 • Abramczyk Mariusz - zajęcia sportowe - klasa III
 • Białas Henryka– fizyka – klasa  I , II P
 • Białas Henryka – informatyka – klasa I, IIP
 • Grabowski Andrzej – edukacja dla bezpieczeństwa – klasa I
 • Kozioł Mirosław – religia – klasa IIG,  III
 • Kula Agnieszka – plastyka – klasa  I
 • Matysiak Damian – religia – klasa I, IIP
 • Matej Anna  - geografia – klasy I , IIP 
 • Próchniak Kinga – język polski – klasa I, IIP, III
 • Rozenkiewicz Monika -  matematyka – klasy  I , IIP, IIG, III
 • Stasiak Grażyna – język polski -  klasa IIG
 • Stefaniak Teresa – biologia – klasy  I, IIP, IIG, III
 • Stefaniak Teresa - chemia - – klasa  I, IIP
 • Sułek Pelagia - podstawy przedsiębiorczości-  klasa IIP
 • Walendziak Michał – wychowanie fizyczne - klasa III (od I '2021)
 • Walendziak Michał - zajęcia sportowe - klasa III (od I '2021)
 • Wiejak Wojciech –  historia - klasy  I, IIP
 • Wiejak Wojciech - WOS – klasa I, IIP,
 • Wiejak Wojciech - historia i społeczeństwo - klasy  IIG, III
 • Wiśniewska Justyna – język niemiecki – klasy  I , IIP, IIG, III
 • Wiśniewska Justyna - WOS - klasa  IIG, III
 • Zawadzka Magdalena – język angielski – klasa I, IIP, IIG, III

Ważniejsze wydarzenia:

24 czerwca 2021 (pt) - zakończenie roku szkolnego 

To był ostatni dzień roku szkolnego. Po mszy św. w kościele MBR odbyło się spotkanie wszystkich klas z dyrekcją szkoły. Zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie pod względem nauki oraz sukcesów sportowych. Najlepsi uczniowie pod względem wyników w nauce (ze średnią ocen co najmniej 4.00) to: Agnieszka Lipiec, Iryna Kurza i Marta Szewczyk. Szczególnie wyróżniono 4 naszych uczniów, którzy swoim zaangażowaniem i wyczerpującymi treningami dotarli do Centralnej Ligi w piłce nożnej: Jakub Welter, Kacper Szymanek, Leonard Brykowski i Piotr Zdulski.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

 

31 maja 2021 (pn) - powrót do nauki stacjonarnej 

Od poniedziałku wraca normalność do szkoły. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca roku szkolnego i potem po wakacjach.
Zachęcamy do szczepień, bo to dzięki nim możemy mieć większą gwarancję na zwalczenie zagrożenia koronawirusem.
Zmieniony plan lekcji jest już na stronie w zakładce PLAN LEKCJI


Uwaga! ważne zasady bezpieczeństwa >> więcej na stronie RCKU


17 maja 2021 (pn) - powrót kl.1 do szkoły 

Od dziś nauczanie w trybie hybrydowym czyli powrót do szkoły dla połowy uczniów naszej szkoły. Jako pierwsi do szkoły powrócili uczniowie klasy pierwszej. Jak miło było spotkać się po wielu miesiącach rozłąki z koleżankami i kolegami z klasy oraz z nauczycielami. Każdy spojrzał zupelnie na tę "nową" szkołę.

30 kwietnia 2021 (piątek) - zakończenie roku szk. dla kl.3

Zakończenie roku szkolnego dla klasy maturalnej odbyło się w szkole - godz. 10:00.
Ze względów bezpieczeństwa treba było mieć własny długopis oraz przestrzegać obowiązujące zasady w związku ze stanem epidemii na terenie kraju.

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Maturzystów

 

19.03.2021 (pt) - Dzień liczby Pi

W dniu 19 marca 2021 r. odbył się wewnątrzszkolny konkurs „Dzień liczby Pi”. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Konkurs odbył się online. W konkursie wzięło udział 11 uczniów.
Maksymalną liczbę punktów zdobyła Natalia Okoń i zajęła I miejsce, II miejsce ex aequo zajęli następujący uczniowie: Mateusz Krawczyk, Bartosz Nadzieja oraz Marta Szewczyk. Trzecie miejsce zajęły Dorota Markiewicz oraz Agnieszka Lipiec. Gratulujemy wygranym i dziękujemy za udział w konkursie.

 

23.02.2021 (wt) - zawody II stopnia olimpiady wiedzy ekonomicznej

Nasza uczennica Marta Szewczyk jako jedyna z Puław zakwalifikowała się do zawodów II stopnia (okręgowego)  XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 23 lutego przed godz.9:00  uczestnicy etapu okręgowego  zasiedli w swoich szkołach. Organizatorzy olimpiady obserwowali zmagania młodzieży online dzięki ustawionym kamerom i z wykorzystaniem programu ZOOM. Do tego etapu zostało zakwalifikowanych 400 uczniów z całej Polski ze 183 szkół.
Etap szkolny odbywał się 11 grudnia również w szkole, opustoszałej z powodu koronawirusa. Marta i dwie inne uczennice z naszego liceum przygotowały się pod kierunkiem p. Pelagii Sułek, za co im wszystkim ogromnie dziękujemy. 

15.02.2021 - Olimpiada Zadań Logicznych

Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów, co stanowi  3 % uczestników  w województwie lubelskim. Konkurs odbywał się online 15 lutego. Nasi uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Organizacja konkursu w szkole: p.Monika Rozenkiewicz

 

22 grudnia - życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

22 grudnia 2020 - Akcja dla hospicjum

Akcja wolontariatu szkolnego dla hospicjum odbyła się w formie, jaką można było zrealizować w okresie zdalnej nauki.

15 października 2020 (cz) - 

Nasza szkoła również i w bieżącym roku szkolnym utrzymała tradycje ślubowania klas pierwszych. Uroczystość odbyła się w skromnej formie z uwagi na zwiększone zagrożenie koronawirusem. Dwie klasy przebywały tego dnia na kwarantannie: kl.3 i kl.2p. W sali lekcyjnej nr 1 starszy kolega Wiktor -przewodniczący samorządu uczniowskiego odczytał treść ślubowania w obecności uczniów klasy 1 i 2g oraz pani dyr.A.Matej i p. M.Zawadzkiej. Uczniowie klasy pierwszej powtarzali treść ślubowania. Następnie uczestniczyli w kolejnych lekcjach. W tym roku zrezygnowaliśmy z otrzęsin, aby ograniczyć kontakty interpersonalne do minimum. [FOTO]

30 września 2020 (śr) - Wybory do samorządu szkolnego /Dzień Chłopaka

W bieżącym roku szkolnym połączono wybory do samorządu szkolnego z obchodami Dnia Chłopaka.[FOTO]

 

 

 

 

21 września 2020 (pn) - Akcja "sprzątanie świata"

Dziękujemy
Społeczność szkolną IV LO, w tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” reprezentowały klasy IIp i IIg pod opieką Pani T. Stefaniak i Pani G. Stasiak. Uczniowie wyposażeni w rękawice ochronne i worki na odpady sprzątali teren lasu wokół stadionu miejskiego. Uczestnicy akcji ucząc się segregowania odpadów przyczynili się do poprawy wizerunku i stanu środowiska naszego miasta. Widok zaśmieconego lasu łamał nasze serca i uświadamiał, jakie mogą być negatywne skutki zaniechania takich działań w przyszłości. [FOTO]
Wspólnie dbajmy o czystość naszej Ziemi!

 

5 września 2020 (so) - Czytamy Balladynę

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE 2020. Nagranie czytania fragmentu "Balladyny" pod kierunkiem pani Kingi Próchniak zostało umieszczone na szkolnym Facebooku. Oczywiście z przyczyn obiektywnych nagranie zostało zrealizowane w przeddzień akcji. [FOTO]

 

 

 

1 września 2020 (wt) - rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrekcja IV LO w Puławach informuje, że w dniu 1 września (wtorek):

 • 8:00 - msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej (tzw. "Garnizon")
 • po mszy św. - spotkania w salach lekcyjnych w szkole (oznakowane wejście od strony bloków)
  9:00 (sala nr 1) - uczniów klasy pierwszej i rodziców (po jednym rodzicu) z wychowawcą i dyrekcją szkoły
  9:00 (sala nr 5-aula) - uczniów kl.III
  10:00 (sala nr 3) - uczniów kl. II g
  10:00 (sala nr 4) - uczniów kl. II p

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rok szkolny 2020/2021

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2020  do 25.06.2021

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

                    I okres     - od   1.09.2020 do 29.01.2021

                   II okres     - od   1.02.2021 do 25.06.2021

III. Terminy semestru I:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23.12.2020  do  31.12.2020 włącznie
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  21.01.2021  (czwartek)
 3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 28.01.2021 (czwartek)

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 01.02.2021  do 14.02.2021 - zmiana: 4-17.01.2020

V. Terminy semestru II:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01.04.2021  do 06.04.2021 
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  •  dla klas maturalnych   30.03.2021  ( wtorek )
  •  dla klas pozostałych    25.05.2021  (wtorek)
 3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
 • klasy maturalne -   15.04.2021 (czwartek- godzina 12:00 )
 • klasy pozostałe -    16.06.2021  (środa - 12:00)
 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO
  –  21.04.2021 (środa)
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres
  17.06.2021  (czwartek)
 3. Zakończenie zajęć w klasach III LO – 30.04.2021  - rozdanie świadectw
 4. Terminy egzaminu maturalnego – 04 – 20 maj 2021 
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  25.06.2021  piątek
 6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  23.08.2021  – 24.08.2021

VI. FERIE LETNIE: 26.06.2021  – 31.08.2021

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:

 • 02.11.2020  – poniedziałek
 • 04- 05.01.2021  – poniedziałek, wtorek - nieaktualne (ferie zimowe)
 • 7-8.01.2021 – czwartek i piątek -nieaktualne (ferie zimowe)
 • 04- 06.05.2021 –wtorek, środa; czwartek
 • 30 kwietnia 2021 - piątek
 • 04.06.2021 - piątek

VIII. Współpraca z rodzicami zebrania i wywiadówki: 

 • 01.09.2020 – poniedziałek (dla kl.1)
 • 23.09.2020 - środa  - w szkole

     kolejne spotkania:

 • 19 listopada 2020  -  środa
 • 27 stycznia 2021 - środa 
 • 31 marca 2021 -  środa
 • 9 czerwca 2021  - środa - 16:00 w szkole

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020
ferie zimowe  4 -17 stycznia 2021
wiosenna przerwa świąteczna  1 - 6 kwietnia 2021
ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021