8
49
69
68

Kontakt

IV Liceum Ogólnokształcące
24-100 Puławy, ul. Norwida 8 A

(wchodzi w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego)


(81) 886 37 05, (81) 886 39 36 (centrala)

   Telefony wewnętrzne
  • 31 - sekretariat główny
  • 33 - wicedyrektor ds. bursy
  • 34 - wicedyrektor ds. IV LO (Centrum Kształcenia Ustawicznego)
  • 36 - sekretariat szkoły ( szkola@rcku.pulawy.pl )
  • 37 - indendentura/administracja
  • 38 - pokój wychowawców (rcku-wych@o2.pl )
  • 43 - kierownik gospodarczy

  e-mail: szkola@rcku.pulawy.pl

  +48 (81) 886 37 05

Logowanie do poczty służbowej:  [wejdź]