8
49
69
68

IV LO Puławy

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rok szkolny 2021/2022 w IV LO Puławy

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2021  do 24.06.2022

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

Statut IV LO

STATUT IV LO - wersja z dnia  22.11.2019 [wersja PDF]  [wersja Word]

 

STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Puławach

Spis treści

PODSTAWA PRAWNA:. 2

PREAMBUŁA.. 3

ROZDZIAŁ I. 4

Postanowienia ogólne. 4

2015.2016

Rok szkolny 2015/2016


2016.2017

Rok szkolny 2016/2017


1 września 2016 (cz) - rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w naszej szkole:

Galeria-poprzedni rok szkolny

Rok szkolny 2015/2016

GALERIA [wszystkie foto]

 

Dzwonki