8
49
69
68

Kalendarz roku szkolnego

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2020  do 25.06.2021

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

                    I okres     - od       01.09.2020    do  22.01.2021

                   II okres     - od       25.01.2021    do  25.06.2021

III. Terminy I okresu:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23.12.2020  do  31.12.2020 włącznie
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  20.01.2021  (środa)
 3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 27.01.2021 (środa)

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 01.02.2021  do 14.02.2021

V. Terminy II okresu:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01.04.2021  do 06.04.2021 
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  •  dla klas maturalnych   30.03.2021  ( wtorek )
  •  dla klas pozostałych    25.05.2021  (wtorek)
 3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
 • klasy maturalne -   15.04.2021 (czwartek- godzina 12:00 )
 • klasy pozostałe -    09.06.2021  (środa - 12:00)
 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO
  –  21.04.2021 (środa)
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres
  - 16.06.2021  (środa)
 3. Zakończenie zajęć w klasach III LO – 30.04.2021  - rozdanie świadectw
 4. Terminy egzaminu maturalnego – 04 – 20 maj 2021 
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  25.06.2021  piątek
 6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  23.08.2021  – 24.08.2021

VI. FERIE LETNIE: 26.06.2021  – 31.08.2021

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:

 • 02.11.2020  – poniedziałek
 • 04- 05.01.2021  – poniedziałek, wtorek
 • 7-8.01.2021 – czwartek i piątek
 • 04- 06.05.2021 –wtorek, środa; czwartek
 • 30 kwietnia 2021 - piątek
 • 04.06.2021 - piątek

VIII. Współpraca z rodzicami zebrania i wywiadówki: 

 • 01.09.2020 – poniedziałek (dla kl.1)
 • 23.09.2020 - środa  - w szkole

     kolejne spotkania być może poprzez e-dziennik:

 • 19 listopada 2020  -  środa
 • 27 stycznia 2021 - środa 
 • 31.03.2021 -  środa
 • 26.05.2021  - środa

 

 


z poprzedniego roku szkolnego:

Kalendarz  roku szkolnego 2019/2020
dla IV LO w Puławach

Uwaga!
Wprowadzono zmiany w kalendarzu roku szkolnego z powodu zmiany terminu egzaminów maturalnych
- w dniach 4-6 maja będą lekcje według planu tygodniowego

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. Zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 2.09.2019, a kończą 26.06.2020 r. i dzielą się na dwa semestry: 

semestr terminy
I

od 2.09.2019 do 31.01.2020

 • termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych oraz ocenach niedostatecznych: 19.12.2019
 • wpisanie ocen klasyfikacyjnych do dziennika - 28.01.2020
 • termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 29.01.2019
II

od 01.02.2020 do 26.06.2020

 • termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i niedostatecznych - 22.05.2020
 • wpisanie ocen końcowo-rocznych  do dziennika - 17.06.2020
 • termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres  -23.06.2020
 • uroczyste zakończenie roku -  26.06.2020

KLASA III

 • termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcowo-rocznych oraz ocenach niedostatecznych – 20.03.2020
 • wpisanie ocen końcowo-rocznych  do dziennika - 21.04.2020
 • termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres – klasa III – 22.04.2020
 • uroczyste zakończenie roku -  24.04.2020

b. Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019
ferie zimowe  13 styczeń – 26 styczeń 2020
wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:

 • dla klasy III (maturalnej)  - 24.04.2020 (piątek) -  godz.9:30
 • dla pozostałych klas - 26.06.2020 (piątek) - godz.9:30

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: sierpień 2020

c. Dodatkowe dni wolne od zajęć bez odpracowywania:

 • 11 października 2019 (pt)
 • 31 października 2019 (cz)
 • 2-3 stycznia 2020
 • 24 kwietnia 2020
 • 30 kwietnia 2020
 • 4-06 maja 2020 (matury)
 • 12 czerwca 2020

2. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

 • 18.09.2019 - środa
 • 20.11.2019 - środa
 • 08.01.2020 - środa
 • 05.02.2020 - środa
 • 08.04.2020 - środa
 • 03.06.2020 - środa

3. Rady pedagogiczne

 • 29.01.2020
 • 26.02.2020
 • 22.04.2020 – Klasa III
 • 23.06.2020