8
49
69
68

Dokumenty do pobrania

W rekrutacji do szkoły obowiązuje system elektronicznej rejestracji poprzez stronę:

lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat 

Uwaga!
W przypadku problemów z dostępem do rejestracji elektronicznej można skorzystać z druków w wersji papierowej z sekretariatu lub na stronie szkoły:


DRUKI dla kandydatów do klasy sportowej:

Na test sprawnościowy należy zgłosić się z deklaracją dot. testu sprawnościowego (podpisaną przez rodzica)


Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO: