8
49
69
68

Harmonogram rekrutacji

Wyniki rekrutacji na rok szk. 2022/23

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie nauką w naszej szkole planujemy utworzyć dodatkowy oddział. W związku z tym prowadzimy rekrutację uzupełniającą do 8 sierpnia.
Zainteresowani uczniowie proszeni są o wypełnienie wniosku do IV LO i przesłanie mailem na adres: szkola@rcku.pulawy.pl.
Jednocześnie prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału:

 • świadectwa ukończenia kl.8
 • zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

 

Wyjaśnienie dla kandydatów do klasy sportowej:
Nie otrzymaliśmy zgody na otwarcie klasy sportowej. W związku z tym wszyscy chętni do klasy sportowej zostali przeniesieni do klasy ogólnej. Jednocześnie deklarujemy tym uczniom pomoc oraz możliwość treningów i uczestnictwa w zawodach, rozgrywkach sportowych. Treningi odbywają się w puławskich klubach sportowych w godzinach popołudniowych lub wieczornych, więc nie będą kolidować z zajęciami szkolnymi.

Wyniki testu sprawnościowego do klasy sportowej:

Informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy zgłosili się na próby sprawnościowe, zaliczyli je pozytywnie.

Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzamy rekrutację do oddziałów klasy pierwszej:

 • ogólnej - rozszerzenia: biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
 • sportowej - nieaktualne (aktualiz. 22 VII)

Dla chętnych możliwe dodatkowe zajęcia z plastyki,vlogerstwa lub sportowe.

Harmonogram rekrutacji do IV LO na rok  szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

1.

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy ogólnej

16 maja-24 czerwca 2022

do godz. 15.00

29 lipca –

03 sierpnia 2022

  przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej

16-31 maja 2022

do godz. 15.00

29 lipca –

03 sierpnia 2022

2.

ogłoszenie terminu przeprowadzenia prób sprawności  do klasy sportowej

do 14 maja 2022

 

3.

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej*)

1 -14 czerwca 2022
IV LO: 9 VI (cz) -15:00
15 VI (śr)-14:30

II termin:

1-7 lipca 2022

04 -08 sierpnia 2022
IV LO: 8 VIII (pn) -10:00

4.

ogłoszenie listy kandydatów do klasy sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej *)

I termin:
do 17 czerwca 2022

II termin:
do 08 lipca 2022

do 10 sierpnia 2021

5.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2022

11 sierpnia 2022

6.

potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

22 -28 lipca 2022

do godz. 15.00

11-18 sierpnia 2022

do godz. 15.00

7.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 

do godz. 14.00

19 sierpnia 2022

do godz. 14:00

8.

poinformowanie KO Lublin o liczbie wolnych miejsc w szkole

01 sierpnia 2022

do godz. 14.00

22 sierpnia 2021

*) – dotyczy tylko oddziału sportowego (dokładne terminy prób sprawnościowych poniżej)

[ REGULAMIN rekrutacji 2022/2023 ]


TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Informujemy, że do klasy sportowej próby sprawnościowe są obowiązkowe:

 • w terminie rekrutacji podstawowej: 
  • 9 czerwca 2022 (cz) - godz. 15:00
  • 15 czerwca 2022 (śr) -  godz.14:30
 • w terminie rekrutacji uzupełniającej: 8 sierpnia (pn) - godz. 10:00

Spotkanie z trenerem przed głównym wejściem do  RCKU od strony Hali Sportowej ZST.

Zakres prób sprawności fizycznej:

 1. Próba szybkości - bieg na dystansie 30 m
 2. Próba mocy -  skok w dal z miejsca
 3. Próba zwinności - bieg wahadłowy 4 x 10 m

Należy dołączyć deklarację i oświadczenie dotyczące testu sprawnościowego
- druk do pobrania [w PDF[w Word] (podpisane przez rodzica)