wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Egzaminy poprawkowe 2023

Egzaminy poprawkowe promocyjne

Egzaminy poprawkowe promocyjne dla uczniów klas I-III odbędą się:

  • 28 sierpnia (pn) - godz.10:00  - biologia, chemia, j.polski, WOS
  • 29 sierpnia (wt) - godz.10:00 - historia

Matura poprawkowa 2023

  • 22 sierpnia 2023  (wt) - godz.9:00 - matura poprawkowa  dla tych, którzy do 12 VII złożyli w szkole pisemne oświadczenia o przystąpienie do matury poprawkowej

Uczniów, którzy złożyli deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu poprawkowego, zapraszamy na ok. 20-30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
Przypominamy, aby zabrać ze sobą:
  1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  2. czarne długopisy i inne przyrządy, które są dozwolone na egzamin z danego przedmiotu
  3. tegoroczne kody kreskowe

Informujemy, że świadectwa maturalne można jeszcze odbierać w sekretariacie szkoły od pn do pt  w godz. 8:00 - 14:30.

Więcej o egzaminach poprawkowych:

Osoby zdające maturę w 2023 r. 
Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać lub uzyskać mało satysfakcjonujący wynik. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.
 
Niezdana matura z jednego przedmiotu
Do matury poprawkowej, która odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).
 
Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy czyli najwcześniej w maju 2024 r.
 
Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2023 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.
 
Termin poprawkowy matury 2023
Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2023 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00

 

HARMONOGRAM egzaminów maturalnych 2023

Prosimy zgłaszać się na ok. 30 min. przed  terminem rozpoczęcia egzaminu.
Egzaminy odbywają się w budynku RCKU przy ul. C.K.Norwida 8A (wejście główne do budynku).

 

Wymagania w okresie pandemii

WYTYCZNE dla maturzystów przygotowane przez CKE, GIS, MEiN (aktualiz. 2021.04)

[wytyczne MEN i  inspekcji sanitarnej]

 

STUDIA DLA MATURZYSTÓW

>> to coś dla Ciebie drogi Maturzysto!
 
 
Tags: