8
49
69
68

Druki i zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające naukę ucznia w szkole 

  • wydawane są na wniosek złożony online >> [WNIOSEK]

Ubezpieczenie NNW  ucznia w roku szkolnym 2020/2021 

  • uczniowie szkoły są ubezpieczani w firmie ubezpieczeniowej  TUiR "WARTA" S.A.
    [oferta 2020] [zakres ubezpieczenia]
  • składka roczna od ucznia - 42 zł (ubezpieczenie zwykłe), 56 zł (ubezpieczenie sportowe), 
    obydwie składki na sumę ubezpieczenia 10 000 zł 
  • rodzice mają prawo sami ubezpieczyć swoje dziecko w dowolnej firmie, ale ksero z polisy ubezpieczeniowej prosimy przekazać do wychowawcy klasy