wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Logowanie do dziennika

Aby uczeń mógł logować się do dziennika
   ► muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia
   ► w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).

Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.
Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

 

LOGOWANIE do dziennika elektronicznego Vulcan:

  1. W wyszukiwarce wpisz adres szkoły:  http://www.4lo.pulawy.pl
  2. Po lewej wybierz pole menu  E- Dziennik 
  3. Kliknij  Załóż konto  i wypełniaj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami
  4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
  5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwać, zaznacz okienko przy tekście   Nie jestem robotem  i kliknij przycisk   Ustaw nowe hasło .
  6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
  7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
  8. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz w zakładce Pomoc.

Szczegółowa instrukcja logowania

FILMIK z objaśnieniami (wchodzimy na stronę logowania poprzez ikonkę E-dziennik na stronie naszej szkoły poniżej lub w menu po lewej stronie)


Możesz zalogować się również tutaj: