8
49
69
68

Zebrania, szkolenia dla rodziców

Zebrania rodziców: 

  • przeważnie są to środy w dni podane w kalendarzu na dany rok szkolny

Kontakt z wychowawcami klas: 

  • telefonicznie, e-mailem, poprzez e-dziennik lub Teams

Konferencje  dla rodziców

31 maja  2021 - wideokonferencja
„Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”

Konferencja była adresowana do rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.
Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:
  - 
Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi
  - Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?

Zachęcamy do obejrzenia - link do nagrania z konferencji