8
49
69
68

Kadra pedagogiczna

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ IV LO Puławy w roku szkolnym 2021/2022
od 1 września 2021

 • Wiesław Smyrgała  - dyrektor szkoły
 • Anna Matej - wicedyrektor​ ds. CKU

Wychowawcy klas:

 • Stefaniak Teresa  - wychowawca klasy I
 • Wiejak Wojciech - wychowawca klasy II
 • Rozenkiewicz Monika - wychowawca klasy IIIp
 • Stasiak Grażyna - wychowawca klasy IIIg

Nauczyciele przedmiotów:

 • Abramczyk Magdalena – wychowanie fizyczne – klasa IIIp, IIIg
 • Białas Henryka – fizyka – klasa  I , II, IIIp
 • Bodeńko Agnieszka – informatyka – klasa I, II, IIIp
 • Grabowski Andrzej – edukacja dla bezpieczeństwa – klasa I
 • Kozak Jadwiga - podstawy przedsiębiorczości-  klasa II, IIIp
 • Kozioł Mirosław – religia – klasa I
 • Kozioł Mirosław – zajęcia rozwijające kreatywność - klasa I
 • Kula Agnieszka – plastyka – klasa  I
 • Kula Agnieszka – zajęcia rozwijające kreatywność – klasa  II
 • Matej Anna  - geografia – klasa IIIp 
 • Próchniak Kinga – język polski – klasa I, II, IIIp
 • Rozenkiewicz Monika -  matematyka – klasy  I, II, IIIp, IIIg
 • Skwarek Barbara - geografia – klasa I, II 
 • Stasiak Grażyna – język polski -  klasa IIIg
 • Stefaniak Teresa – biologia – klasy  I, II, IIIp, IIIg
 • Stefaniak Teresa - chemia – klasa  I, II, IIIp
 • Walendziak Michał – wychowanie fizyczne - klasa I, II
 • Wawerska Dorota – religia – klasa II, IIIp, IIIg
 • Wiejak Wojciech –  historia - klasy  I, II,  IIIp
 • Wiejak Wojciech - historia i społeczeństwo - klasy IIIg
 • Wiejak Wojciech - WOS – klasa II, IIIp
 • Wiśniewska Justyna – język niemiecki – klasy  I, II, IIIp, IIIg
 • Wiśniewska Justyna - WOS - klasa  I, IIIg
 • Zawadzka Magdalena – język angielski – klasa I, II, IIIp, IIIg

Dodatkowe zajęcia:

 • Mitura Marzena – biblioteka – 2 godz. tygodniowo
 • Pruchniak Barbara – doradztwo zawodowe – klasa I, II, IIIp
 • Skawińska-Baj Ewa – wychowanie do życia w rodzinie
 • Wójtowicz Sylwia - pedagog szkolny