8
49
69
68

Kadra pedagogiczna

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ IV LO Puławy w roku szkolnym 2020/2021
od 1 września 2020

 • Wiesław Smyrgała  - dyrektor szkoły
 • Anna Matej - wicedyrektor​ ds. CKU

Wychowawcy klas:

 • Wiejak Wojciech - wychowawca klasy I
 • Rozenkiewicz Monika - wychowawca klasy II P
 • Stasiak Grażyna - wychowawca klasy II G
 • Stefaniak Teresa  - wychowawca klasy III

Nauczyciele przedmiotów:

 • Abramczyk Magdalena – wychowanie fizyczne – klasa I , IIP, IIG
 • Abramczyk Mariusz – wychowanie fizyczne - klasa III
 • Abramczyk Mariusz - zajęcia sportowe - klasa III
 • Białas Henryka– fizyka – klasa  I , II P
 • Białas Henryka – informatyka – klasa I, IIP
 • Grabowski Andrzej – edukacja dla bezpieczeństwa – klasa I
 • Kozioł Mirosław – religia – klasa IIG,  III
 • Kula Agnieszka – plastyka – klasa  I
 • Matysiak Damian – religia – klasa I, IIP
 • Matej Anna  - geografia – klasy I , IIP 
 • Próchniak Kinga – język polski – klasa I, IIP, III
 • Rozenkiewicz Monika -  matematyka – klasy  I , IIP, IIG, III
 • Stasiak Grażyna – język polski -  klasa IIG
 • Stefaniak Teresa – biologia – klasy  I, IIP, IIG, III
 • Stefaniak Teresa - chemia - klasa  I, IIP
 • Sułek Pelagia - podstawy przedsiębiorczości-  klasa IIP
 • Wiejak Wojciech –  historia - klasy  I, IIP
 • Wiejak Wojciech - WOS – klasa I, IIP,
 • Wiejak Wojciech - historia i społeczeństwo - klasy  IIG, III
 • Wiśniewska Justyna – język niemiecki – klasy  I , IIP, IIG, III
 • Wiśniewska Justyna - WOS - klasa  IIG, III
 • Zawadzka Magdalena – język angielski – klasa I, IIP, IIG, III