8
49
69
68

Kadra pedagogiczna

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ IV LO Puławy w roku szkolnym 2023/2024
od 1 września 2023

 • Mirosław Kozioł  - dyrektor szkoły
 • Anna Matej - wicedyrektor

Wychowawcy klas:

 • Pasieczna Justyna - wychowawca kl.1a
 • Stefaniak Teresa  - wychowawca kl.2a
 • Wiejak Wojciech - wychowawca kl.3a
 • Rozenkiewicz Monika - wychowawca kl.4a

Nauczyciele przedmiotów:

 • Abramczyk Magdalena (MA) – wychowanie fizyczne, zajęcia fitness 
 • Białas Henryka (HB) – fizyka 
 • Bodeńko Agnieszka (AB) – informatyka 
 • Grabowski Andrzej (AG) – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kosowski Krzysztof (KK) - geografia
 • Kozak Jadwiga (JK) - podstawy przedsiębiorczości
 • Kozioł Mirosław (MK) – religia 
 • Kula Agnieszka (AK) – plastyka, zajęcia plastyczne
 • Lewtak Piotr (PL) - język angielski
 • Matej Anna (AM) - geografia 
 • Matysiak Damian ks. - religia
 • Pasieczna Justyna (JP) – język polski 
 • Rozenkiewicz Monika (MR) -  matematyka, zajęcia matematyczne 
 • Stefaniak Teresa (TS) – biologia, chemia
 • Walendziak Michał (MW) – wychowanie fizyczne
 • Wiejak Wojciech (WW) –  historia,  historia i teraźniejszość, WOS
 • Wiśniewska Justyna (JW) – język niemiecki, WOS 
 • Zawadzka Magdalena (MZ) – język angielski 

Dodatkowo:

 • Kula Agnieszka (AK) – biblioteka – 2 godz. tygodniowo
 • Pruchniak Barbara (BP) – doradztwo zawodowe - 10 godz. dla klas I-IV
 • Czerwonka Izabela (IC) - pedagog szkolny - 11 godz.tygodniowo
 • Zdzitowiecka Ilona (IZ) - psycholog, pedagog specjalny -22 godz.tygodniowo