8
49
69
68

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 w IV LO Puławy

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2022  do 23.06.2023

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 • I okres   - od  1.09.2022 do 31.01.2023
 • II okres  - od  1.02.2023 do 23.06.2023

III. Terminy okresu I:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23.12.2022  do  31.12.2022 włącznie
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  05.01.2023  (poniedziałek)
 3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za okres I – 11.01.2023 (środa)

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 16.01.2023 do 29.01.2023

V. Terminy  okresu II:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6.04.2023  do 11.04.2023 
 2. Termin poinformowania uczniów/rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  •  dla klas maturalnych   20.03.2023  (pn)
  •  dla klas pozostałych    31.05.2023  (środa)
 3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
 • klasy maturalne -   12.04.2023 (wtorek- godz.12:00)
 • klasy pozostałe -    7.06.2023  (wtorek- godz.12:00)
 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dla kl.4 
  –  24.04.2023 (poniedziałek)
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za okres II dla kl.1a,2a i 3a
  - 19.06.2023  (poniedziałek)
 3. Zakończenie zajęć w kl.4a – 28.04.2023  (wtorek) - rozdanie świadectw godz.10:00
 4. Terminy egzaminu maturalnego – 4–20 maja 2023 
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  23.06.2023  (piątek)
 6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  21.08.2023 (poniedziałek)

VI. FERIE LETNIE: 24.06.2023  – 31.08.2023

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania (dni dyrektorskie):

 • 31.10.2022 poniedziałek -  przed świętem Wszystkich Zmarłych
 • 02.11.2022 środa- Zaduszki
 • 9.01.2023 poniedziałek - egzamin zawodowy cz.1
 • 10.01.2023 wtorek - egzamin zawodowy cz.2
 • 2.05.2023 wtorek- Święto Flagi
 • 4.05.2023 czwartek- matura pisemna – j.polski
 • 5.05.2023 piątek-  matura pisemna - j.angielski podst.
 • 8.05.2023 poniedziałek- matura pisemna – matematyka
 • 09.06.2023 piątek - po święcie Boże Ciało

VIII. Współpraca z rodzicami zebrania i wywiadówki: 

 • 9 września 2022 – piątek - godz.16:00
 • 7-8 grudnia 2022 - środa lub czwartek 
 • 1-2 lutego 2023 - środa lub czwartek - w szkole lub poprzez Teams
  (termin i formę kontaktu ustala wychowawca klasy)
 • 23 marca 2023 (cz) - kl. 4a (maturalna)
 • 29-30 marca 2023 - środa lub czwartek - być może termin będzie zmieniony
 • 6-7 czerwca 2023 - wtorek lub środa 

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2022– 1 stycznia 2023
ferie zimowe  16 -29 stycznia 2023
wiosenna przerwa świąteczna  6 - 11 kwietnia 2023
ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023