8
49
69
68

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2021
 • Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2021
 • Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 (województwo lubelskie) 
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 24 czerwca 2022
 • Wakacje 2022: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022

Szczegółowy kalendarz na bieżący rok szkolny zamieścimy po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną IV LO.

Dni dyrektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych):

 • 15.10.2021 piątek -  po dniu Edukacji Narodowej
 • 12.11.2021 piątek - po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 7.01.2022 piątek - po święcie Trzech Króli
 • 10.01.2022 poniedziałek - egzamin zawodowy cz.2
 • 11.01.2022 wtorek - egzamin zawodowy cz.2
 • 2.05.2022 poniedziałek - Święto Flagi
 • 4.05.2022 środa - matura pisemna – j.polski
 • 5.05.2022 czwartek-  matura pisemna - matematyka
 • 6.05.2022 piątek - matura pisemna – j.angielski
 • 17.06.2022 piątek - po święcie Boże Ciało

Rok szkolny 2020/2021

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2020  do 25.06.2021

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

                    I okres     - od   1.09.2020 do 29.01.2021

                   II okres     - od   1.02.2021 do 25.06.2021

III. Terminy semestru I:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23.12.2020  do  31.12.2020 włącznie
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  21.01.2021  (czwartek)
 3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 28.01.2021 (czwartek)

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 01.02.2021  do 14.02.2021 - zmiana: 4-17.01.2020

V. Terminy semestru II:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01.04.2021  do 06.04.2021 
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  •  dla klas maturalnych   30.03.2021  ( wtorek )
  •  dla klas pozostałych    25.05.2021  (wtorek)
 3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
 • klasy maturalne -   15.04.2021 (czwartek- godzina 12:00 )
 • klasy pozostałe -    16.06.2021  (środa - 12:00)
 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO
  –  21.04.2021 (środa)
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres
  - 17.06.2021  (czwartek)
 3. Zakończenie zajęć w klasach III LO – 30.04.2021  - rozdanie świadectw
 4. Terminy egzaminu maturalnego – 04 – 20 maj 2021 
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  25.06.2021  piątek
 6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  23.08.2021  – 24.08.2021

VI. FERIE LETNIE: 26.06.2021  – 31.08.2021

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:

 • 02.11.2020  – poniedziałek
 • 04- 05.01.2021  – poniedziałek, wtorek - nieaktualne (ferie zimowe)
 • 7-8.01.2021 – czwartek i piątek -nieaktualne (ferie zimowe)
 • 04- 06.05.2021 –wtorek, środa; czwartek
 • 30 kwietnia 2021 - piątek
 • 04.06.2021 - piątek

VIII. Współpraca z rodzicami zebrania i wywiadówki: 

 • 01.09.2020 – poniedziałek (dla kl.1)
 • 23.09.2020 - środa  - w szkole

     kolejne spotkania:

 • 19 listopada 2020  -  środa
 • 27 stycznia 2021 - środa 
 • 31 marca 2021 -  środa
 • 9 czerwca 2021  - środa - 16:00 w szkole

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020
ferie zimowe  4 -17 stycznia 2021
wiosenna przerwa świąteczna  1 - 6 kwietnia 2021
ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021